Tin buồn


hình do X.Lộc cung cấp


Bác Nguyễn Ngọc Dung, mẹ bạn Xuân Lộc

Nguyễn Xuân Lộc


Xuân Lộc
0903 970 483
SG

1969

2011

mới mất.

Lễ viếng được tổ chức tại Nhà Tang lễ Thành phố - 25, Lê Quý Đôn, Q3.
Thời gian: 9g00 - 19g00 ngày 15/3/2014 (thứ Bẩy)
7g00 - 12g00 ngày 16/3/2014 (Chủ nhật)

Đề nghị các bạn K6 tập trung viếng vào lúc 16g00 ngày 15/3/2014 (thứ Bẩy)
BLL K6 HCM