Đám cưới con trai Công xìn

Start:     Dec 18, '11
Location:     Tp.HCM


Đám cưới con trai Công xìn

_ Kiến Quốc _
Hôm qua, Việt Hùng và Anh Đào chính thức trở thành vợ chồng và buớc vào cuộc sống mới... đến dự tiệc cưới..."Quân ta" có gia đình anh Phan Nam k5; Lý Tấn Huệ, Thắng Bình k7; Hà Mèo, Duy Đảo, Thanh Trung k6. Đoàn Khánh có vợ mới từ Berlin về nên xin "kiếu". Anh Ba Hưng chạy qua rồi "đi có việc"...1

2

3

Trích đăng lại bài của Kiến Quốc (đã đăng tại Báo liếp K5: Thứ hai, ngày 19 tháng mười hai năm 2011).