Ảnh Ban liên lạc Trường đầu tiên

Ảnh của VNQ bên Út Trỗi
Ban liên lạc Trường VHQĐ NVT ra mắt lần đầu tiên 15/10/1991 tại hội trường CLB Quân đội Hà Nội.


BLL Trường trong một lần lên Mỹ Yên, Đại Từ năm 1995
Tại suối bom bo 1995


Thăm nhà liệt sĩ Tiến K6
Tại suối bom bo 1995