Họp BLL trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi phía Nam

Chủ nhật 30/3/2014, Trưởng ban Dương Minh triệu tập họp mặt BLL phía Nam tại Nhà hàng Cây Sứ. Đại diện BLL các khóa có mặt đầy đủ, (chỉ thiếu BLL k2).
Nội dung chính được thông qua:
1. Kiện toàn tổ chức:
- Chính thức thống nhất BLL mới gồm đại diện BLL các khóa.
- Thường trực BLL gồm 3 cụ: Khánh Tường k3, Dương Minh k4, Kiến Quốc k5. Do điều kiện đã về hưu nhưng còn "hưu nai" nên nhiệm vụ Trưởng ban của Dương Minh được bàn giao cho Kiến Quốc. Hội nghị nhất trí biểu quyết.
(...)
Xem tại Báo liếp K5