BLL trường họp

Start:     Dec 21, '08
Location:     HN
Ngày 21/12/2008, BLL đã triệu tập cuộc họp có đại diện các khóa tại HN... đưa ra những nội dung triển khai từ nay đến dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Trường 15/10/2010.Xem:

1. Thông báo số 1/09 của BLL nhà trường - 15/2/2009