Họp mặt Thiếu sinh quân Miền Đông Nam Bộ

Start:     Nov 17, '07
Location:     tại Nhà Văn hóa Phụ nữ Nam Bộ - TP HCM


...Họp mặt truyền thống lần thứ 3 của các cựu thiếu sinh quân, đồng tử quân Miền Đông Nam Bộ (thời kháng chiến chống Pháp). Ban Liên lạc Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi tại TpHCM cũng cử đại diện đến tham dự.
Năm 1947, lực lượng thiếu sinh quân, đồng tử quân Miền Đông Nam Bộ được thành lập. Ngày 17/10/1945, ngày "bó đuốc sống" Lê Văn Tám trở thành bất tử, được chọn làm ngày truyền thống...
...Họp mặt ấm áp tình đồng chí, đồng đội của các thế hệ thiếu sinh quân...


Xem: Tin Họp mặt Thiếu sinh quân Miền Đông Nam Bộ - Được đăng bởi TranKienQuoc.