Giỗ anh Trỗi - 9/9 âm lịch (7/10/2008)

Start:     Oct 7, '08
Location:     TP HCM


Theo thông lệ hàng năm, gia đình chị Quyên tổ chức giỗ anh Trỗi vào ngày 9/9 âm lịch. Cũng đã thành nếp, cứ ngày này đại diện của Trường ta đã đến để thắp nhang tưởng nhớ đến Anh...

...Trong số thân nhân, bạn bè của gia đình anh Trỗi, chị Quyên, năm nay nổi bật là sự tham dự của các đồng chí Nguyễn Minh Triết, Lê Thanh Hải, cặp vợ chồng anh Lê Hồng Tư và chị Nguyễn Thị Châu, thầy cô và học sinh Trường Nguyễn Văn Trỗi (Trung ương Cục)...

...Đã gần nửa thế kỷ trôi qua, ngày giỗ Anh luôn là ngày thắm nồng tình cảm thân hữu, bè bạn giành cho người Anh hùng đã đi xa!

Dương Minh
Xem bài viết:

* NGÀY GIỖ ANH TRỖI Ở TpHCM - Dương Minh - 8/10/2008 - Blog "Bạn Trường Trỗi"

Xem thêm:
1. Viếng mộ Anh Trỗi nhân dịp 27/7 - (Bài tổng hợp tại Blog K6) 27/7/2008
2. Giỗ anh Trỗi - 9/9 âm lịch (19/10/2007)- (Bài tổng hợp tại Blog K6) 23/6/2008
19 - Lời tâm nguyện của chúng tôi - (Nguyễn Chi Phan - Thầy giáo), SRTKL 2, Tr.: 83-85
20 - Viếng mộ anh Trỗi - (Ban Liên Lạc), SRTKL 2, Tr.: 86-88