Thăm thầy Khương


Vu Dien Bien 17 Tháng 7/2018 lúc 011:11 · Vĩnh Yên, Việt Nam ·
Hôm nay chúng tôi thay mặt các bạn K6 NVT đến thăm thầy Khương

Thầy Nguyễn Văn Khương

B trưởng K6, K8-B4
1936

Mb: - Nr: 0211.3846292 - Cq: - FB: - Email: - - Blog: http://bantroi.blogspot.com/2009/06/hoc-sinh-ve-tham-thay.html - Vĩnh Phúc - VN
- - 1

29/04/2015

khi biết tin thầy vừa đi điều trị bệnh trọng ở BV về. Kính chúc thầy Khương chóng lành bệnh và còn được tâm sự với thầy nhiều chuyện nữa về kỷ niệm trường NVT!
Và gặp mặt các bạn K6 Vĩnh Yên, Vũ ty và Huy Hùng vui vẻ sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của khoá giao.

... gặp mặt các bạn K6 Vĩnh Yên, Vũ ty và Huy Hùng
Mời xem bài:
 • Thăm thầy Khương - Vu Dien Bien, 17 tháng 7, 2018.

 • Một số hình ảnh Bạn Trỗi K6 lên thăm thày Khương - Tạ Chính, 18 tháng 7, 2018.

 • K6 Trỗi thăm thầy Khương - Trung Le, 17 tháng 7, 2018.

 • Đại diện k6 Nguyễn văn Trỗi lên thăm thầy Khương - Hung Chi, 17 tháng 7, 2018.


 • Mời xem thêm:
 • Thăm thày Khương - Nguyễn Quang Vinh‎ đến K8 Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi, 13 tháng 7, 2018.

 • Thăm thày Khương - Nguyễn Quang Vinh‎ đến K8 Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi, 13 tháng 7, 2018.

 • Thăm thầy Khương tại Vĩnh Yên thầy dậy văn thời cấp II NVT. - Ha Nguyen Quang, 13 tháng 7, 2018.

 • Thầy Khương mời cơm các bạn - Ha Nguyen Quang, 13 tháng 7, 2018.

 • BLL khoá 8 thăm thầy Nguyễn Văn Khương tại Nhà riêng, thành phố Vĩnh Yên ngày 13/7/2018 - Hai Snv‎ đến K8 Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi, 13/7/2018.

 • B4 _ K8 thăm thầy Khương ở Vĩnh Yên - The Son Quan, 1 tháng 12, 2015.