Kỉ niệm 40 năm thành lập Trường 1965-2005

Start:     Oct 8, '05
End:     Oct 9, '05
Location:     Hà Nội, TP. HCM
Đà Nẵng 22/10/2005
Kỉ niệm 40 năm thành lập Trường 1965-2005 TP.HCM
Kỉ niệm 40 năm thành lập Trường - 1965-2005 - HNXem:
1. Kỉ niệm 40 năm thành lập Trường - Ảnh tại Blog "Bạn Trỗi K6"
2. Truong_10_05_HN - Ảnh tại Blog "Ut Trỗi"
3. School - Ảnh tại Blog "K8NVT"
4. Albums - Bạn Trỗi - Ảnh tại Blog "BANGOC199"

Xem thêm: