Thông báo Gặp mặt Quy Nhơn 2019 (Cập nhật 24/6/2019)Kính gửi các bạn K6 NVT!

BLL khóa 6 phía Nam có kế hoạch tổ chức giao lưu, gặp gỡ bạn bè tại Quy Nhơn.
Thân mời các bạn Khóa 6 ba miền tham dự. Thân mời các anh chị, các bạn các khóa 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 và 9 cùng tham dự.
Đề nghị các bạn đăng ký sớm cho BLL chúng tôi. Hạn chót 20/6/2019.
Chương trình dự kiến như sau.

Chương trình quy Nhơn
  1. T2 8/7 tập trung

  2. T3 9/7

  3. T4 10/7

  4. T5 11/7

  5. T6 12/7 Chia tayThông báo
Đòan có 31 người, nhưng chỉ có 26 ở KS. Do vậy, KS có:
7 phòng đôi hướng biến 520.000 đ/đêm . phòng
6 phòng đôi hướng vườn 420.000 đ/đêm . phòng
AE cứ tự chọn, đăng ký với KS và tự thanh toán khi ra về

Các chi phí khác:
1.600.000 đ/ng tham gia toàn bộ
1.100.000 đ/ng ko ở KS và ko ăn sáng, tối (riêng bữa liên hoan có ăn)
Đóng tiền cho Lưu Minh Sơn khi tới KS.

Danh sách đăng ký Quy Nhơn
Phạm Hoàng Hưng
Nguyễn Toàn Thắng
Lưu Minh Sơn
Hà Chí Thành x 2
Đặng Công Huấn k9 x 2
Nguyễn Văn Nam x 2
Tô Thành Tâm x 2
Phạm Vinh Quang
Nguyễn Kim Phú
Phan Triều Tiên
Lê Thanh Trung
Đinh Ngọc Quân
Vũ Điện Biên x 2
Vũ Thắng Lộ x 2
Nguễn Chí Hùng x 2
Trần Việt Châu x 2
Đào Trường Thắng x 2
Nguyễn Kim Hồ x 2 (ko ở)
Phạm Nhất Trung k5 (ko ở)
Trương Hoài Phúc (ko ở)
Nguyễn Đức Cảnh (ko ở)

BAN LIÊN LẠC khóa 6 phía Nam KÍNH BÁO