99 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ

Start:     Mar 8, '09
Location:     Blog
Ba cô gái - Sơn dầu - Phạm Lực

Hôm nay mồng Tám tháng Ba
Chị em ...


Xin Chúc Mừng Chị Em TrỗiBan Troi Chúc Chị Em: 
1. Quà không dành cho ngày 8/3? Cao Cẩm Quỳ - 6/3/2009, Blog "Bạn Trỗi K5"
2. Mừng ngày 8 tháng Ba. - Đỗ Nghĩa - 7/3/2009, Blog "Út Trỗi"
3. Chúc mừng 8/3 - HữuThành - 8/3/2009, Blog "Bạn Trường Trỗi"
4. Chúc mừng chị em nhân ngày Quốc tế Phụ nữ! - AMk3 - 8/3/2009, Blog K3
5. 8.3.2009 ở miền Trung - Bs HOC - 8/3/2009, Blog "Út Trỗi"