Thối chí - K6 LS

Thối chí

_ K6 LS _
Hôm qua tới chỗ Thạch Cầm và được chú em (cấp dưới của Thạch) đưa lên tham quan phòng tin học của chú ấy. Ngổn ngang thiết bị nhưng toàn đời cũ. Mục đích của Thạch là giúp đỡ mình trong những ngày đầu khó khăn để tìm một công việc ổn định. Xin ghi nhận tấm lòng của Thạch. Tuy nhiên với những thiết bị thuộc hàng out of date đó thì tôi thua. Cứ nghĩ giá như mình còn trẻ khoảng 20 năm thì Okie nhưng đã gần 60 rồi. Các cụ nói: "Lục thập bất đáo đình". Bước lên cầu thang đã thấy "trống làng" ở trong lồng ngực.
Chán! Không thèm nói nữa.

Bỗng nhớ lại cái thời mà: Ăn không thấy no, ngủ không chán mắt, việc khó mấy cũng làm, khổ mấy cũng chịu được... và niềm hy vọng để bay cao bay xa không bao giờ tắt.

Bây giờ thối chí nằm như con gián. Tủi thân cực.

 ❧ ❀ ❧ 
Tranh F.Lực.Tranh F.Lực.Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Thứ ba, ngày 04 tháng mười năm 2011).