Tin buồn: bạn Nguyễn Xuân Lộc mấtBạn Nguyễn Xuân Lộc - K6

Nguyễn Xuân Lộc - K6

B1
1954

Mb: 0903 970 483 - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006697606789- Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-xuan-loc.html - TP HCM - VN
- - -

1969

2018


đã mất tại TP. HCM,
ngày 20/6/2024 (Ngày 15 tháng 5 năm Giáp Thìn), thọ 71 tuổi.


(Theo tin từ Meo Ha!)

Bạn Trỗi K6 xin chia buồn với gia đình bạn Nguyễn Xuân Lộc!Nguyễn Xuân Lộc

01/7/1954-20/6/2024