K6HN đón Hòa tầu

K6 đón HÒA TÀU từ hải ngoại (Đức) về quê hương.