Tìm được "đồ cổ" Lê Thế Dũng


Bạn Kim Hồ "đã mở cuộc truy tìm hơn 1 tháng nay... cũng khá ly kỳ" và đã liên lạc được với bạn Lê Thế Dũng

Lê Thế Dũng - K6

B3
1954

Mb: 0903529505 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.hu/2012/10/Le-Dung.html - Huế - VN
Chủ nhiệm khoa - Bác sĩ - Chủ nhiệm khoa xương khớp bv Trung ương Huế -

197x

B3... "hôm nay (12/02/2020) bạn ấy đã gửi cho mình ...ảnh" và thông tin (tóm lại là):

‎Bạn Lê Thế Dũng

Lê Thế Dũng - K6

B3
1954

Mb: 0903529505 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.hu/2012/10/Le-Dung.html - Huế - VN
Chủ nhiệm khoa - Bác sĩ - Chủ nhiệm khoa xương khớp bv Trung ương Huế -

197x

quê Quảng Trị (họ hàng với Lê Chí Hòa K5), ra Miền Bắc cùng đoàn dũng sỹ miền nam, vào trường hồi ở Quế Lâm Trung Quốc, diện học sinh đặc biệt, học một năm hai lớp cùng Đoàn Văn Luyện. Khi trường về nước, K6 ở Hưng Hoá, Dũng đã về B4, học lớp 8. Đến lớp 9, K6 sắp xếp lại các trung đội, Dũng về B3. Sau khi ra trường Dũng học lớp 10G Chu Văn An HN, Dũng làm lớp trưởng, Việt Hồng làm bí thư chi đoàn. Bạn tốt nghiệp đại học ở Bulgaria.

Hiện bạn và gia đình sống ở Huế, làm Chủ nhiệm khoa xương khớp Bệnh viện Trung ương Huế, nay đã nghỉ hưu.


Bạn còn nhớ Thiệp, Minh Nghĩa, M.Chính, T.Quảng, Q.Công, Tô Thắng, Tuấn Hùng, Bình tủn, Hiểu Thiên, Thành và nhiều bạn k6... Vũ Điện Biên, Đoàn Văn Luyện ...
bạn ấy rất muốn gặp ae k6 một ngày gần nhất ...197x
Thời gian Dũng là sinh viên học ở BungariNguyễn Kim Hồ
Lê Thế Dũng là cháu gọi cụ Lê Chưởng bằng chú ruột, Chí Hòa là em con chú. Hồi Hưng Hóa ở B3. Dũng học giỏi toán (ở B3 có lần thi đạt điểm cao nhất). Dũng biết Thiệp, Minh Nghĩa, M.Chính, T.Quảng, Q.Công, Tô Thắng, Tuấn Hùng, Bình tủn, Hiểu Thiên, Thành và nhiều bạn k6... Võ Điện Biên (mà sao hắn biết Võ Điện Biên), Đoàn Văn Luyện ...Chí Hùng nói đúng, có thể Thế Dũng đi ra Bắc cùng đoàn dũng sỹ... nào đó, vì Dũng rất quan tâm đến Đoàn Văn Luyện. Sau khi ra trường Dũng học lớp 10G Chu Văn An HN, Dũng làm lớp trưởng, Việt Hồng làm bí thư chi đoàn. Hiện nay Dũng ở Huế, làm Chủ nhiệm khoa xương khớp bv Trung ương Huế. ...bạn ấy rất muốn gặp ae k6 một ngày gần nhất ...


Hung Chi
Thế là Dũng này gọi là Dũng hâm, lớp 9 học ở trung đội 3, quê ở Huế... Dũng này đúng là có họ hàng với cụ Lê Chưởng, ra Miền Bắc cùng đoàn dũng sỹ hay học sinh đặc biệt, hồi đó người nhỏ, môi thâm do bị sốt rét, sống hơi cách biệt mọi người. ... anh Luyện hôm gặp mặt ở Nha Trang vẫn nhắc tới Dũng hâm này.
Vu Dien Bien
Bạn này ngày xưa có biệt danh là Dũng “dũng sĩ”, ngồi cùng bàn đầu với tôi. Đã có lần hai chúng tôi đã đụng độ, thượng cẳng chân hạ cẳng tay ở ngay trong lớp khi sắp vào giờ. Bạn này học cùng K6 chỉ từ khi về Hưng Hoá, hình như chỉ có 1 năm. Bạn này người miền trung. Sau khi trường giải thể bạn này biến mất, biệt vô âm tín. Tôi có hỏi thăm nhiều bạn trong K6, nhưng đều không biết tin gì về bạn Dũng này.
Điện Nguyen
Qua nhớ lại của các bạn, gần như rõ bạn Thế Dũng ở Quế Lâm chưa về K6 mà học bổ túc một năm hai lớp cùng Đoàn Văn Luyện. Khi trường về nước, K6 ở Hưng Hoá, Dũng đã về B4, K6 học lớp 8 cùng bọn tôi có Vũ Điện Biên, Chí Hùng (có thể bạn nhầm Vũ Điện Biên thành Võ Điện Biên). Lúc đó tôi rất nhớ có Dũng về B4 sau, học toán giỏi, đã một lần chỉ tôi giải một bài toán khó. Đến lớp 9, K6 lại sắp xếp lại các trung đội, tôi về B5, chắc Dũng học giỏi được về B3 có các bạn Quảng, V Sơn,...
Việt Sơn Nguyễn
Tôi nhớ: lớp 9 cùng tiểu đội, cùng lớp B3 với Dũng, nói giọng miền Nam, cháu 1 tướng, nhưng nhìn ảnh này không nhận ra, vì ngày xưa tên này mặt xương xương. Còn lớp 8, chưa có tên này.
Thong Nguyen
Tôi biết bạn này là Lê Thế Dũng, học Đại học Y Sofia, cùng đoàn với tôi và NT Hùng (1971-1977)...