Nhớ Hà Nội

Lâu nay toàn làm phim về người khác. Bữa nay làm 1 cái về bản thân xem sao.