Giỗ đầu THẦY PHONG

Lo Vuthang‎ đến Bạn Trỗi K6 - 17 tháng 2/2020 lúc 10:11 ·
Tạ Chính và anh em đại diện K6 đến gia đình thắp hương nhân giỗ đầu THẦY PHONG

Hai Le Thanh - 17 tháng 2/2020 lúc 20:35 ·
Hôm nay 24/giêng/canh tý (17/2/2020) là ngày giỗ đầu thày giáo - chiến sĩ Lê Thanh Phong. Gia đình xin chân thành cảm ơn họ hàng nội ngoại, bà con hàng phố, bạn bè, các anh chị học sinh K6 trường Thiếu sinh quân Nguyễn văn Trỗi, đồng nghiệp đã đến thắp hương tưởng nhớ cụ!