HữuThành.Nguyễn nói... Thắng híp k6 cho biết cũng có 1 xe của k6 đi vụ này. 09:38:00 GMT+07:00 Thứ tư, ngày 07 tháng mười hai năm 2011 http://bantroi.blogspot.com/2011/12/on-ls-o-khac-tien-ve-que.html?showComment=1323933444255#c8723366030418354737