HữuThành.Nguyễn nói... Hôm nay (Th6 16/12/2011) bạn Trỗi k6 và các khóa khác đã cùng gia đình và địa phương đón ĐKT về quê. Tất cả đều tốt, mọi người đều hài lòng. Đưa tin ngắn thế đã, giờ nghỉ một chút rồi giao ban. Tối về, nếu khỏe, thì mới đưa tin và ảnh được. Thứ sáu, tháng mười hai 16, 2011 - http://bantroi.blogspot.com/2011/12/on-ls-o-khac-tien-ve-que_16.html