Hình thời sự

Start:     Dec 8, '11
Location:     TP HCM
Đăng lại tin ảnh của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Thứ năm, ngày 08 tháng mười hai năm 2011