K6 HCM đầu năm - hameok6

Start:     Mar 6, '10 4:00p
Location:     TP HCM


K6 HCM đầu năm


hameok6

Hôm rồi, mượn cớ Tạ Đô vô TP công tác, AE K6 tụ tập cùng giao lưu. Nghĩ là đầu Xuân, nên cũng cố ý kêu gọi coi như họp khóa “bù” cuối năm quá ít người tham dự. Đúng là “thành công rực rỡ”. Gom được hơn 9 mạng. “Vui như tết!”


H1. 9 “mạng” cùng điểm danh.H1. 9 “mạng” cùng điểm danh.
H2. Nhân vật này khoanh chân uống coca mà cũng trốn về sớm nên không điểm danh được.H2. Nhân vật này khoanh chân uống coca mà cũng trốn về sớm nên không điểm danh được.

Web Counter