Hồi ký Trần Độ (Cập nhật tháng 4/2012)

Rating:★★★★★ - Category: Books - Genre: Biographies & Memoirs - Author: Trần Độ

Xem:
1. Hồi ký Trần Độ - 1955 - 1996, Việt Nam Thư Quán
2. Nhật ký Rồng Rắn - 2000 - 2001, Việt Nam Thư Quán
3. Một Cái Nhìn Trở Lại - 1998, http://www.shcd.de
4. "Trần Độ tác phẩm" - (Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2012), Blog Trần Vinh Quang


Lấy về (Download): (Xem bằng Mobile Pocket Reader) tại timsach.com.vn (Nhật ký Rồng Rắn)

Xem thêm:
  1. Trần Độ - Wikipedia
  2. Ngày xuân thăm Nhà tưởng niệm Tướng Trần Độ - KienQuoc, 23/1/2009, Blog K5
  3. Kỷ niệm của nhạc sĩ Huy Thục về Tướng Trần Độ - KienQuoc, 21/5/2009, Blog K5
  4. Nhắc lại "Chuyện Tướng Độ" - KienQuoc, 4/5/2010, Blog K5
  5. Những chuyện của Tướng Độ với văn nghệ sĩ - KienQuoc, 12/5/2010, Blog K5
  6. Những mẩu chuyện về Tướng Độ - KienQuoc, 13/5/2010, Blog K5
  7. “60 ngày đêm” và vị Chính uỷ mặt trận Hà Nội- TranKienQuoc, 22/12/2010, Blog BanTroi5
  8. Chuyện kể nhân dịp được tặng sách cụ Trần Độ - Kháng Chiến, 29/3/2012, Blog BanTroi5