Cam on - Minh Phuong

C11 VN 2008
Chao Bantroik6,

Cam on ban da gui thu cho to va gui trang web cua khoa minh. Rat thu vi, to dang bat dau doc day.
To se dang ky tham gia, chi co dieu la to khong biet go tieng Viet thoi, phai lam sao?
Chuc ban 1 ngay tot lanh.

Hoang Minh Phuong