Nguyễn Sơn - Lưỡng quốc tướng quân

Rating:★★★★★ - Category: Books - Genre: Biographies & Memoirs - Author: Nhiều tác giả
Nguyễn Sơn - Lưỡng quốc tướng quân
Tác giả: Nhiều tác giả (Những người thực hiện:Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Văn Khoan, Nguyễn Hoàng Hạnh).
Nhà xuất bản: Thông tấn.
Năm xuất bản: 2006.

Xem tại: Dựng nước - Giữ nước >  Thư viện Lịch sử Quân sự Việt Nam > Tài liệu - Hồi ký Việt Nam (Quản trị: macbupda) > Nguyễn Sơn - Lưỡng quốc tướng quân

Xem thêm:
  1. Suy nghĩ của một người con - Phần 3 - hatuyenha, tại QSVN 19 Tháng Mười, 2011.
  2. Suy nghĩ của một người con - Phần 2 - hatuyenha, tại QSVN 01 Tháng Mười, 2010.
  3. Suy nghĩ của một người con - Phần 1 - hatuyenha, tại QSVN 10 Tháng Giêng, 2009.
  4. Chỉ có một Nguyễn Sơn vị lưỡng tướng quốc - Hà Anh, 2006 (Đăng tại QSVN 04 Tháng Mười Hai, 2009)
  5. "Tướng Nguyễn Sơn - General Nguyen Son" (sách ảnh được xuất bản bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh, Trung) - Nhà xuất bản Thông tấn, 2008 (Đăng tại QSVN 05 Tháng Tư, 2009)
  6. Truy tặng tướng Nguyễn Sơn Huân chương Hồ Chí Minh- 17/8/2009, Blog "Bạn Trỗi K6"
  7. Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tướng Nguyễn Sơn - Hồng Thuỷ (tức Vũ Nguyên Bác) (1/10/1908 - 1/10/2008)- Blog "Bạn Trỗi K6"
  8. Nguyễn Sơn- Wikipedia
  9. Thiếu tướng Nguyễn Sơn, lưỡng quốc tướng quân- Website sưu tập. Trần Vương Việt