K6 HCM họp mặt 13/12/2008

Hôm qua (13/12/2008) K6 HCM đã họp mặt cuối năm. Do bị thay đổi địa điểm, nên có một số AE đến trễ và có lẽ một số khác ko biết. Buổi họp mặt đã diễn ra vui vẻ với sự tham dự của một số AE các khóa K4, K5, K7, K8 và sự xuất hiện đột ngột của Việt D'vít K6 HN.K6 HCM họp mặt 13/12/2008
NHÀ HÀNG VƯỜN PHỐ QK7 TB

Video: Nguyen Minh Tuan K8 (K6TSQ sg - tunoto) - YouTube

Xem:

1. K6 HCM họp mặt - Huỳnh Hồng, hameok6 - 6/12/2008 – Blog “Bạn Trường Trỗi”.
2. K6 HCM họp mặt - Huỳnh Hồng, hameok6 - 6/12/2008 – Blog “ÚT TRỖI”.
3. nhận xét 3 trong "K6 HCM họp mặt" - Huỳnh Hồng, 8/12/2008 – Blog “ÚT TRỖI”.
4. Gặp mặt K6 HCM - hameok6 - 14/12/2008 – Blog “Bạn Trường Trỗi”.
5. K6 SG 12.2008 - k8nvt 's Public Gallery - 3/3/2009 – Picasa Web Albums