Những năm tháng quyết định - Hoàng Văn Thái

Rating:★★★★★ - Category: Books - Genre: Biographies & Memoirs - Author:Hoàng Văn TháiNHỮNG NĂM THÁNG QUYẾT ĐỊNH


Tác giả: Đại tướng Hoàng Văn Thái.
Nhà xuất bản: Nxb Quân đội nhân dân
Ngày xuất bản: 2001

Xem tại: Việt Nam Thư Quán

Lấy về (Download): Nhung Nam Thang Quyet Dinh.prc (474.7 KB) (Xem bằng Mobile Pocket Reader) tại http://www.box.net/shared/23hatcmrtv

Xem thêm:
1. Hoàng Văn Thái - Wikipedia