TẠM BIỆT ĐẢOTạm xa nhé!Bình thản mà đi nhé Đảo ơi!
Xa nhau chút cõi tạm mà thôi
Mai đây gặp lại trong Vĩnh Cửu
Hàn huyên ngồi chan chứa sự đời!..


(Cách nay 4 tháng bị tai biến. Đến nay chưa hồi phục, nên không tiễn bạn thân được! Rất đau lòng!)