Vừng đông hửng sáng - Ngô Trọng Huấn

Chuyện tếu táo


Hồi Sì goòng mới giải phóng, có một nghiêm lệnh (bất thành văn) của tư lệnh Quân quản: không cho lính Quảng Nam được gác cầu Bình Triệu.
Lính thắc mắc: sao vậy nhẩy?

Hóa ra là thế "lày":
Giải phóng được hai ngày tướng Trần văn Trà đi commangca qua cầu Bình Triệu.
Đến đầu cầu, quân cảnh (đeo băng đỏ), đeo AK ra hiệu dừng lại.
- Bẹc đèeng!
Lái xe lập tức bật đèn.
- Muốn chết hử... sao bẹc đèeng... tắc đeèng!
Lái xe lập tức tắt đèn.
- Bẹc đeèng!
Lái xe lập tức bật đèn.
Đoàng! Đoàng! Đoàng! Quân cảnh hạ AK bắn lên trời.

Tướng Trà vội bước xuống xe: Tư lệnh quân quản đây, ai cho phép các anh nổ súng?
... Quân quản sau một phút định thần: báo cáo thủ trưởng vì xe thủ trưởng không nói đúng mật khẩu
- Mật khẩu thế nào?
- Dạ... mật khẩu là Bạch Đằng và đáp là Cửu Long!

 ❧ ❀ ❧