Hình ảnh
HÌNH ẢNH 9TRỚ TRÊU
Ôi!
Muộn mất rồi!
Hỡi nhan sắc mà anh hằng mơ ước
Trên đường tìm hạnh phúc
Những ngày xanh xưa...!

Giờ em mới hiện ra
Anh đã già
Chân chồn, gối mỏi
Bạc, nhăn, móm, hói
Xồm xoàm râu ria
Vợ con đầm đìa...

Em ơi!
Chỉ vài tấc không gian
Mà sao mịt mùng cách trở thời gian?!

Trần Hạnh Thu.

NHẬN XÉT:


TRỚ TRÊU

Ôi!
Muộn mất rồi!
Hỡi nhan sắc mà anh hằng mơ ước
Trên đường tìm hạnh phúc
Những ngày xanh xưa...!

Giờ em mới hiện ra
Anh đã già
Chân chồn, gối mỏi
Bạc, nhăn, móm, hói
Xồm xoàm râu ria
Vợ con đầm đìa...

Em ơi!
Chỉ vài tấc không gian
Mà sao mịt mùng cách trở thời gian?!

                                 Trần Hạnh Thu.