CHUYỆN ĐÃ QUA VÀ ĐANG TỚI - tạp văn - Vũ Duy SơnTui đăng bốn mươi bài tạp văn với tiêu đề:
CHUYỆN ĐÃ QUA VÀ ĐANG TỚI.
Đăng trên Messenger K6 TSQ- NVT, mong nhận phản hồi từ chiến hữu.
Sắp tới tui in. Vậy thôi.
Xem bản PDF