Chúc Mừng Năm Mới - Quý Tỵ - 2013Start:     Feb 09, 2013 11:30p
End:     Feb 10, 2013 11:30p
Location:     Blog


Chúc Mừng Năm Mới

Quý Tỵ
2013


Thơ "Rắn"

Rắn đầu biếng học

Lê Quý Đôn

Theo Wikipedia
Người ta kể rằng, một hôm, Tiến sĩ Vũ Công Trấn đến thăm Tiến sĩ Lê Phú Thứ là người bạn cùng đỗ Tiến sĩ khoa Giáp Thìn 1724(sau đổi là Lê Trọng Thứ). Nghe con bạn là Lê Quý Đôn còn trẻ mà đã hay chữ, nên ông Trấn lấy đầu đề “Rắn đầu biếng học” để thử tài. Ít phút sau, Lê Quý Đôn đã làm xong bài thơ dưới đây.
Bài thơ đúng vần, đúng luật, rất hợp đầu đề, mà ý tứ lại cao kỳ. Đặc biệt, mỗi câu có tên một loài "rắn"

Bài thơ còn có tên "Rắn đầu rắn cổ"

Một viên quan Thượng thư tới nhà ông Lê Trọng Thứ, gặp Lê Quý Đôn ở dọc đường, Lê Quý Đôn trót thất lễ. Khi tới nhà, Lê Trọng Thứ gọi con ra trách mắng và đánh đòn. Quan Thượng thấy ông thông minh nên đã xin tha cho ông với điều kiện phải ứng khẩu một bài thơ tạ tội. Cậu xin quan Thượng ra đầu đề. Quan Thượng nói: phụ thân cậu đã bảo cậu "rắn đầu rắn cổ", cậu cứ lấy đó làm đề bài. Cậu ngẫm nghĩ một chốc rồi đọc bài thơ dưới đây.

Đề bài là do quan Thượng đặt ra, ý nói cậu bé cứng đầu, lười học. Vậy mà Lê Quý Đôn đã tài tình sử dụng từ "rắn" để ghép vào trong nội dung các câu thơ của mình; rắn liu điu, rắn đầu, rắn hổ lửa, rắn mai gầm, rắn ráo, rắn thằn lằn, rắn hổ trâu, rắn hổ mang và ví mình như Khổng Tử - Mạnh Tử (từ nay Trâu Lỗ xin siêng học). Quan Thượng hết sức thán phục.


Chẳng phải liu điu Rắn liu điu
Rắn liu điu là con gì cho đến nay vẫn là điều gây tranh cãi với những nhà ngôn ngữ học và động vật học!
Có người cho rằng đó là loại rắn nhỏ, sống trong nước,…!
RẮN LIU ĐIU
Tên khác: Rắn nước, Thảo hoa xà
Tên Latin: Xenochrophis piscator!


Một số khác tin rằng đó chính Rắn Mối, một loài bò sát!
LIU ĐIU CHỈ
Tên khác: Rắn mối!
Tên Latin: Takydromus sexilineatus!

vẫn giống nhà!
Rắn đầu biếng học lẽ không tha
Thẹn đèn hổ lửa Rắn hổ lửa
Tên khác: Rắn lá khô, San hô xà
Tên Latin: Calliophis maculiceps!

đau lòng mẹ,
Nay thét, mai gầm Rắn mai gầm
Tên khác: Rắn cạp nong, Kim hoàn xà
Tên Latin: Bungarus fasciatus!

rát cổ cha.
Ráo Rắn Ráo
Tên khác: Rắn lãi, Khôi thử xà
Tên Latin: Ptyas korros!

mép chỉ quen tuồng lếu láo,
Lằn lưng Rắn Lằn lưng
Tên khác: Rắn roi, Lục xấu xà
Tên Latin: Ahaetulla prasina!

chẳng khỏi vết roi da.
Từ nay Trâu Rắn hổ trâu
Tên khác: Rắn hổ mèo, Nam xà!
Tên Latin: Ptyas mucosus!

Lỗ xin siêng học,
Kẻo hổ mang Rắn hổ mang
Tên khác: Mãn kinh xà!
Tên Latin: Naja atra!

danh tiếng thế gia!
Xem: Tết ở Trường Trỗi - Blog K6.

Nghe hát: Một Mùa Xuân Nho Nhỏ

Sáng tác: Nhạc: Trần Hoàn - Thơ: Thanh Hải - Ca sĩ: Kim Phúc❁❁❁❁❁❁
Nghe tiếng pháo Tết: