Góp tý Bình minh - hameok6

 
Tuy không có "nghề", nhưng tôi cũng rất thường cố chụp cảnh bình minh. Chỉ hiềm một nỗi, hình như trời ghét mình, cứ mỗi khi có cơ hội xem bình minh thì lại là bình minh với những đám mây nằm ngay chỗ không cần nằm! Thôi thì cũng ráng chụp và góp một chút với AE.

Trên dòng Nhật Lệ - Đồng Hới - Quảng Bình
H1: Trên dòng Nhật Lệ - Đồng Hới - Quảng Bình

Biển Đà Nẵng
H2: Biển Đà Nẵng

Thành phố Huế
H3: Thành phố Huế

Đăng lại bài, ảnh của hameok6 (đã đăng tại Blog "Út Trỗi”: Thứ năm, ngày 02 tháng bảy năm 2009)