Nhóm nhỏ K5 gặp mặt

Start:     Feb 18, '09
Location:     Viện Goethe Hà Nội, 56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.
Viện Goethe Hà Nội - Goethe Hof
...Trưa qua, Mẫn mời giao lưu nhóm nhỏ tại Viện Goeth . Khách mời chính là Trần Lảnh (cùng BCH Đoàn năm xưa), còn ăn theo là Kiến Quốc, Ngọc Sơn, Minh Đạo...
...đây là dịp nhắc lại kỷ niệm xưa...


Kiến Quốc, 19/2/2009


Xem:

1. Giao lưu nhóm nhỏ - Kiến Quốc - 19/2/2009 - Blog "Bạn Trỗi K5"
2. Vĩnh biệt anh Bảnh! - Kiến Quốc - 16/2/2009 - Blog "Bạn Trỗi K5"