K7 thăm bạn Thái Nguyên ...

Start:     Nov 29, '08
Location:     Thái Nguyên
Viếng Thảo. Hai bạn Thái Nguyên nói :'Bây giờ mới biết mộ Thảo ở đây, từ nay bọn tớ sẽ đến thăm Thảo thường xuyên. Các cậu yên tâm'.
...K7 có bốn bạn ở Thái Nguyên là : Dương Bằng Hà, Tống Hòa, Văn Quốc Oai (Oai khơ) và Văn... đã mấy chục năm nay chưa gặp.
Nhân có Đắc Hòa từ SG ra chúng tôi mò lên" tiền trạm", kết hợp viếng mộ Thảo và thăm Hồ núi Cốc.
...Viếng Thảo xong, chúng tôi kéo nhau đến một quán nhỏ bên Hồ Núi Cốc chuyện đến chiều vẫn chưa muốn về...

(Khắc Việt)

Xem:

1. THĂM BẠN THÁI NGUYÊN - Khắc Việt - 29/11/2008 – Blog “ÚT TRỖI”.
2. Bổ sung - dachoak7 - 2/12/2008 – Blog “ÚT TRỖI”.