Gặp mặt các bạn Trỗi ở Quy Nhơn - AMk3

Start:     May 26, '09 5:00p
End:     May 26, '09 8:00p
Location:     Quy Nhơn
Lần đầu gặp các bạn Trỗi QN - Vui vẻ, thân mật, và ấm cúng.

...Tại miền đất võ này, Bạn Trỗi có 4 tên: Thủy K4, Nhất Trung K5, Cảnh K6 và Trinh K7. Tuy không đông, nhưng Bạn Trỗi Quy Nhơn luôn hùng hậu do mỗi khi tụ bạ đều có các nữ tướng theo cùng (truyền thống Bùi thị Xuân..:-))
...
(AMk3, 26/5/2009)

Xem: