K4 giao ban hưởng lạc (...luộc)

Start:     May 9, '08 5:00p
End:     May 9, '08 10:30p
Location:     Bia tươi Pacific Vườn Treo 281 Đội Cấn HN...Tuấn Sơn (ton) k4 ra HN có việc, nhân thể mời anh em ...Hưởng lạc là chính, ngoài ra tuỳ theo nhu cầu có thể còn hưởng các thứ khác nữa ...

...Tối qua anh em nhiệt tình tới dự...


Xem:
1. Thông báo giao ban hưởng lạc - Hữu Thành tại "Blog Bạn Trỗi"