K4 (HN) chúc mừng tân Thiếu tướng Phục Quốc

Start:     Oct 20, '08 6:00p
Location:     Café Phố - 15 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

...Tối vui...
...Trong buổi Phục Quốc ra mắt anh chị em phía Bắc: Anh em k4 đông như kiến,
... Ào ào như sôi, R chảy thành suối...

(Tương Lai, KQ)

Xem:

* CÀ FE PHỐ - thơ DucDung - Berlin 22/10/2008 – Blog “Bạn Trường Trỗi”.
* Chúc Bạn - Tương Lai - 20/10/2008 – Blog “Bạn Trường Trỗi”.
1. Tướng mới, có Trỗi không? - Kiến Quốc - 18/9/2008 – Blog “Bạn Trường Trỗi”.
2. Thăng quân hàm cấp tướng cho 49 sĩ quan quân đội- Cổng TTĐT Chính phủ
- 18/9/2008 – Tiền Phong Online

3. TIN SINH HOẠT GIAO LƯU: 4- Dự Tiệc chiêu đãi của Bệnh viện Quân y 175- Dương Minh - 29/9/2008 – Blog “Bạn Trường Trỗi”.