K4 – Tp.HCM HỌP MẶT

Start:     Oct 11, '08
Location:     “quán Karaoke nhà Phục Quốc” - TP. HCM

...
Như tin TM đã đưa, họp K4 tại Tp.HCM “năm này khác hẳn mấy năm qua”, trước hết đó là thành phần tham dự...
...K6 có Hà Chí Thành. Tức khí BLL Khóa K6 thiếu tích cực, ít tổ chức và tham gia giao lưu, Thành nói “em tự mình cử em đại diện cho K6 đến đây”. Tất nhiên Thành đã được hoan nghênh nhiệt liệt.
(Dương Minh, 21/10/2008)

...“Bờ Lờ Lờ” mới gồm 6 Đ/c; 5 đ/c cũ được tín nhiệm giữ lại ...D Sô được “cơ cấu”, bổ sung thêm ...
...Phần văn nghệ cực kỳ sôi động. Tiết mục "long mắc" là nét mới, độc đáo của năm nay...
(Thanh Minh, 14/10/2008)
...Theo thông lệ, hàng năm K4 – Tp.HCM tổ chức họp mặt vào “Trưa ngày Thứ bảy gần ngày 15/10 nhất và tại quán Karaoke nhà Phục Quốc”.

...Năm nay ... Để buổi họp mặt được đông đủ, BLL K4 – Tp.HCM quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức họp mặt năm nay vào trưa ngày thứ bảy 11/10/2008... địa điểm giũ như cũ, không thay đổi, vẫn tại “nhà Phục Quốc”.

...về thành phần tham dự, BLL K4 – Tp.HCM chân tình mời đại diện các khoá (từ K1 đến K9) và các miền, các blogger … bố trí thời gian tham dự buổi họp mặt thường niên năm 2008 của K4 – Tp.HCM.
(Dương Minh, 19/9/2008)

Xem bài viết:

1. BỔ SUNG TIN HỌP K4 – TP.HCM - Dương Minh - 21/10/2008 – Blog “Bạn Trường Trỗi”.
2. Vài hình minh họa bài họp K4 SG - hameok6 - 15/10/2008 – Blog “Bạn Trường Trỗi”.
3. TIN HỌP TRỖI K4 - Thanh Minh - 14/10/2008 – Blog “Bạn Trường Trỗi”.
4. TIN CHUẨN BỊ HỌP MẶT K4 – Tp.HCM - Dương Minh - 19/9/2008 – Blog “Bạn Trường Trỗi”.