K5 Lại gặp nhau!

Start:     Nov 26, '08 6:00p
Location:     Legend Beer 4 Vũ Ngọc Phan, HN
...vợ chồng Bắc Hải từ Úc về ra đến HN có cuộc gặp mặt với cánh Quân y cùng lứa 1970. Vợ chồng Nguyễn Khang Z181, Đặng Nam (Quân y viện 103), Toàn "sứt" (Viện 108), Bình và Mẫn có mặt tại Legend Beer 4 Vũ Ngọc Phan.
...Vui!
Ai cũng động viên nhau cố ăn uống điều độ, luôn tập thể dục, giữ sức khỏe để còn gặp nhau nhiều nhiều!

Gửi bởi TranKienQuoc


Xem:

1. Lại gặp nhau! - TranKienQuoc - 26/11/2008 – Blog “Bạn Trường Trỗi”.