Bạn Trỗi K7-8 hội ngộ ở bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng.

Start:     Mar 29, '09
Location:     Bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng.
gặp được nhau còn nhậu được là 'sướng' rồi

Nhân ĐN thi bắn pháo hoa, các bác K7-8 được dịp hội ngộ ở bãi biển Mỹ khê, sau đó lên đường ra Quảng trị, Đông Hà, Đồng hới...
(Bs HOC, 29/3/2009)Xem:

1. Đà Nẵng 29/3 - Bs HOC, 29/3/2009 – Blog “ÚT TRỖI”.