Hai bạn Trỗi được phong hàm tướng

Start:     Feb 10, '09
Location:     HN
Quân hàm, cành tùng và cầu vai Thiếu tướng Lục quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam (kiểu mới: từ 5/2008-nay ). Kiểu dùng với lễ phục kiểu cũ
Nhà nước vừa phong hàm thiếu tướng cho 1 số sĩ quan cao cấp, trong đó có 2 bạn Trỗi:

1. Võ Đăng Thanh k2, Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ,
2. Phạm Sơn Dương k3, Phó giám đốc Viện KH-CN quân sự.

Như vậy số tướng lĩnh là cựu thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi gồm:

1. Nguyễn Chiến k1 Trung tướng, nguyên Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ.

Và các thiếu tướng:
2. Phạm Ngọc Nguyên k2, Phó tư lệnh quân chủng PK-KQ.
3. Vũ Nhật Minh k2, Phó giám đốc Học viện KTQS.
4. Võ Đăng Thanh k2, Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ.
5. Bùi Quang Vinh k3, Tư lệnh Binh đoàn 11.
6. Nguyễn Minh Đức k3, Phó chủ nhiệm TCKT.
7. Phạm Sơn Dương k3, Phó giám đốc Viện KH-CN quân sự.
8. Từ Linh k3, Giám đốc Trung tâm thông tin KHQS.
9. Lê Văn Đạo k4, Phó đô đốc Hải quân NDVN.
10. Phạm Quảng k4, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh.
11. Nguyễn Phục Quốc k4, Giám đốc Bệnh viện TW QĐ 175.
12. Nguyễn Quang Bắc k5, Giám đốc Viện KH-CN quân sự.
13. Nguyễn Duy Anh k5, Giám đốc Bệnh viện TW QĐ 108.
14. Phùng Thế Quảng k7, Phó giám đốc Viện KH-CN quân sự.

(TranKienQuoc - 11/2/2009)

Xem:

1. Hai bạn Trỗi được phong hàm tướng - TranKienQuoc - 11/2/2009 – Blog “BẠN TRỖI K5”.
2. Thăng hàm cấp tướng cho 9 sĩ quan quân đội - (Theo TTXVN) - 11/2/2009 – VietNamNet


Xem thêm:

1. Tướng mới - - 5/10/2008 – Blog “Bạn Trỗi K6”.
2. Đây lực luợng ta mỗi ngày một lớn lên... - TranKienQuoc - 4/1/2008 – Blog “Bạn Trường Trỗi”.