K7 và K8 đi thăm lại Trung Hà, Hưng Hóa

Start:     Oct 30, '07 1:00p
Location:     Trung Hà, Hưng hóa

...Cả nhóm do Khắc Việt làm trưởng đoàn, Mạnh Thắng làm phó đoàn, cùng với Hoà Bình, Đỗ đình Nghĩa, Đắc Hoà, Vũ Anh, Việt Triều, Tráng mèo, Vũ xồm và một số anh, em khoá 7 ngoài Bắc. Ngoài ra có 2 bạn C11, khoá 7 là Thu Hà, Bình mèo con - Gớm k7 nuôi nhiều mèo quá.
Kiếm, Hải cẩu khoá 8 đi ké....
(HB Đạt)


Xem:

1. TIN MỚI NHẬN - HB Đạt tại Blog "Út Trỗi".
2. Lính Trỗi gặp nhau - Vinhnq tại Blog "Út Trỗi".

Xem ảnh:
1. K7_K8_Trungha_HHoa - Đỗ Đình Nghĩa.