Kỷ niệm 19/8

Start:     Aug 19, '09
Location:     Blog


Xem bài viết:Nhân kỉ niệm 64 năm Tổng khởi nghĩa 19/8/1945, xin trân trọng giới thiệu gương mặt các ủy viên UBKNHN (còn gọi là Ủy ban Quân sự cách mạng HN).

1. Nguyễn Khang (1919-1976)

- Thường vụ Xứ ủy Bắc kỳ phụ trách HN,
Chủ tịch UBKNHN.
Ngày 20/8/1945, ông là Chủ tịch UBHC lâm thời Bắc bộ.

Ông là phụ huynh của NgĐTh k3, NgL k6.

2. Nguyễn Quyết (1922)- bí thư Thành ủy, ủy viên quân sự.

Ông là phụ huynh NgVĐ k3.

3. Trần Quang Huy (1922-1995)- đại diện cho công nhân HN.
Ngày 20/8/1945, ông là Chủ tịch UBHCHN.

Ông là phụ huynh VQK k3, VQH k6 và VMH k8.

4. Lê Trọng Nghĩa (1922)- đại diện giới trí thức HN.
Ngày 20/8/1945, ông là Ủy viên phụ trách đối ngoại UBHC Bắc bộ.

Ông là phụ huynh của LTrH k5, LTrTh k7

5. Nguyễn Duy Thân (1017-1952)- đại diện giới tư sản, tiểu thương HN.
Ngày 20/8/1945, ông là Phó chủ tịch UBHC Bắc bộ, phụ trách khối hành chính.

Ông là phụ huynh của anh NgDCh (giáo viên ĐHKTQS) và NgDTh (k8 ĐHKTQS).

6. Cố vấn Trần Đình Long (1904-1945).Sau 2/9/1945, ông là cố vấn đối ngoại cho Chính phủ lâm thời,
là "ứng cử viên" cho vị trí Ngoại trưởng Chính phủ Hồ Chí Mịnh
Nhưng sau đúng 100 ngày làm việc cho chính quyền mới, bọn Tàu Tưởng đã thủ tiêu ông.

7. Trần Tử Bình (1907-1967)

- Thường vụ Xứ ủy Bắc kỳ, trực cơ quan Xứ,
phụ trách 10 tỉnh Bắc bộ.
Sau 2/9/1945 tiếp nhận trường Quân chính Kháng Nhật của ông Hoàng Văn Thái để xây dựng Quân chính VN.

Ông là phụ huynh TrThL k3, TrKQ k5, TrThC k6, TrHNg k8.Lâu nay nhắc lại các sự kiện lịch sử ít ai nhắc đến tên các nhân vật tham gia sự kiện đó cùng các nhân chứng lịch sử. Nay điều ấy dần được sáng tỏ.
Xin thắp những nén tâm nhang tưởng nhớ đến các ủy viên UBKNHN 1945 đã mất! Xin chúc ông Nguyễn Quyết và Lê Trọng Nghĩa dồi dào sức khỏe để chứng kiến những đổi thay của đất nước!


Gửi bởi Trần Kiến Quốc lúc 15:09 17/8/2009

Đăng lại bài viết của Trần Kiến Quốc (đã đăng tại Blog "Bạn Trỗi K5”: Thứ hai, 17 tháng tám, 2009)