Đón bạn... Gặp bạn... Thăm bạn... Tiễn bạn...

Thăm Thạch Thất, Đồi DềnSau 48 năm trở lại Đồi Dền - Thạch Thất.

Các bạn ở Đà Nẵng, Nha Trang, TP HCM ra HN, lên thăm lại Thạch Thất, Đồi Dền - Nơi Phân hiệu đặc biệt trường Trỗi đóng quân một thời.


Đón Vinh vẩu từ Nga về

.

41 năm mới gặp bạn Vinh (vẩu) NVT k6 QKND


Gặp bạn Tuấn mèo


Việt Sơn Nguyễn: Tuấn mèo (lớp 9 ở Trung đội 3). Hiện nay ở Mỹ Đình, vẫn là chủ doanh nghiệp nhựa, cơ sỏ ở Cầu Diễn.


Đón Tạo phìa từ Thanh Hóa ra

.K4, 6,9 Trỗi gặp nhau ở nhà Quang Trung

K6 Gặp nhau tại 51 Xuân Thủy HN (sáng 30/9/2017) - Trịnh Đức TạoThăm Việt Thắng


Các Bạn Trỗi bất ngờ tới thăm tôi đây
Bạn bè k6Trỗi đến thăm Việt ThắngK6 SG tiễn Đỗ Dũng ra HN

Tennis 66 đón Thang Nguyentoan mới từ SG ra thăm HN mùa thu