TÁC HỢP ĐI, HAI NẺO TIN YÊU







Kẻ còn hoài da diết
Tiếng mõ chùa đêm đêm lốc cốc
Người còn mãi thiết tha
Tiếng chuông thờ chiều chiều bing boong

Chuông thờ vang xa ngân nga
Mõ chùa vọng sâu lắng đọng
Hàng ngàn năm rồi cùng niềm cứu chuộc
Chung nỗi hằng mong
Bên nhau nguyện cầu sao vẫn xa lòng?





Kẻ cứ hoài da diết
Người cứ mãi thiết tha...
Tác hợp đi, thỏa yêu thương một lối
Đồng điệu khúc thánh thiện ngợi ca
Đồng thanh lời tụng niệm khoan hòa!

Ôi tiếng mõ chùa cô liêu đêm xuống,
Ôi tiếng chuông thờ hiu quạnh chiều buông!
...


Xem bài gốc tại Blog Đại Chúng.