Ảnh K6HN họp mặt 21/12/2013 - Anh MinhNgày 21/12/2013, K6 họp tại trụ sở NH phát triển VN, do bạn Quang Dũng NH chủ trì. Thành phần gồm CCB của NH, K6 và các cháu thanh niên của NH. Khách mời có NSND Tường Vi, nhạc sĩ Huy Thục và trung tướng Trần Hanh nguyên chủ tịch hội CCB VN …. Mở đầu là tưởng niệm bác Giáp. Sau đó giao lưu rất vui vẻ. Rất nhiều bạn Trỗi lên hát cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp.


Xin nhấp chuột vào ảnh muốn xem ở độ phóng đại lớn.


Xem tại PicasaK6HN họp mặt 21/12/2013

Sáng thứ bảy, 21/12/2013, tại Ngân hàng Phát triển VN.

Khách mời có NSND Tường Vi, nhạc sĩ Huy Thục và trung tướng Trần Hanh nguyên chủ tịch hội CCB VN …. Mở đầu là tưởng niệm bác Giáp... Anh Minh

Ảnh Anh Minh.
K6HN họp mặt 21/12/2013

Sáng thứ bảy, 21/12/2013, tại Ngân hàng Phát triển VN.

... Sau đó giao lưu rất vui vẻ... Anh Minh

Ảnh Anh Minh.
K6HN họp mặt 21/12/2013

Sáng thứ bảy, 21/12/2013, tại Ngân hàng Phát triển VN.

... giao lưu rất vui vẻ... Anh Minh

Ảnh Anh Minh.
K6HN họp mặt 21/12/2013

Sáng thứ bảy, 21/12/2013, tại Ngân hàng Phát triển VN.

... giao lưu rất vui vẻ... Anh Minh

Ảnh Anh Minh.
K6HN họp mặt 21/12/2013

Sáng thứ bảy, 21/12/2013, tại Ngân hàng Phát triển VN.

... giao lưu rất vui vẻ... Anh Minh

Ảnh Anh Minh.
K6HN họp mặt 21/12/2013

Sáng thứ bảy, 21/12/2013, tại Ngân hàng Phát triển VN.

... giao lưu rất vui vẻ... Anh Minh

Ảnh Anh Minh.
K6HN họp mặt 21/12/2013

Sáng thứ bảy, 21/12/2013, tại Ngân hàng Phát triển VN.

Đợt này có Đỗ Hòa Bình ở Mỹ về... Lê Minh Chính

Ảnh Anh Minh.
K6HN họp mặt 21/12/2013

Sáng thứ bảy, 21/12/2013, tại Ngân hàng Phát triển VN.

... và Phượng ở Áo về nữa... Lê Minh Chính

Ảnh Anh Minh.
K6HN họp mặt 21/12/2013

Sáng thứ bảy, 21/12/2013, tại Ngân hàng Phát triển VN.

... giao lưu rất vui vẻ... Anh Minh

Ảnh Anh Minh.
K6HN họp mặt 21/12/2013

Sáng thứ bảy, 21/12/2013, tại Ngân hàng Phát triển VN.

... giao lưu rất vui vẻ... Anh Minh

Ảnh Anh Minh.
K6HN họp mặt 21/12/2013

Sáng thứ bảy, 21/12/2013, tại Ngân hàng Phát triển VN.

... giao lưu rất vui vẻ... Anh Minh

Ảnh Anh Minh.
K6HN họp mặt 21/12/2013

Sáng thứ bảy, 21/12/2013, tại Ngân hàng Phát triển VN.

... Rất nhiều bạn Trỗi lên hát cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp... Anh Minh

Ảnh Anh Minh.

Ảnh Anh Minh.
K6HN họp mặt 21/12/2013

Sáng thứ bảy, 21/12/2013, tại Ngân hàng Phát triển VN.

... Rất nhiều bạn Trỗi lên hát cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp... Anh Minh

Ảnh Anh Minh.
K6HN họp mặt 21/12/2013

Sáng thứ bảy, 21/12/2013, tại Ngân hàng Phát triển VN.

... Rất nhiều bạn Trỗi lên hát cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp... Anh Minh

Ảnh Anh Minh.
K6HN gặp mặt nhân dịp 22/12

Thứ bảy, 21/12/2013, tại Ngân hàng Phát triển VN.

... Rất nhiều bạn Trỗi lên hát cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp... Anh Minh

Ảnh Lê Minh Chính.
K6HN gặp mặt nhân dịp 22/12

Thứ bảy, 21/12/2013, tại Ngân hàng Phát triển VN.

... Rất nhiều bạn Trỗi lên hát cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp... Anh Minh

Ảnh Anh Minh.