Khóa 6 Nguyễn Văn Trỗi gặp mặt 22/12

Khóa 6 Nguyễn Văn Trỗi tổ chức gặp mặt 22/12 tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam cùng với Hội cựu chiến binh của Ngân hàng.
Trong ảnh có bạn Đỗ Hòa Bình ở Mỹ về và bạn Hoàng Minh Phượng ở Áo về tham dự.