HữuThành.Nguyễn nói...... Đang nằm trong 175 còn ông K6LS vào gấp từ mấy hôm trước. - Năm nay thế nào, anh em ta xuống hạng cả. - 09:40:00 GMT+07:00 Thứ năm, ngày 12 tháng một năm 2012 --- http://bantroi.blogspot.com/2012/01/ve-viec-to-chuc-hop-mat-toan-khoa-4-nam.html