AK7 nói... Thông tin mới nghe đâu ông Hồng "Lồi" K6 hình như mới zô nằm ké Bv Chợ Rẫy thì phải? ... ---- 07:57:00 GMT+07:00 Thứ sáu, ngày 13 tháng một năm 2012 ---- http://bantroi.blogspot.com/2012/01/ve-viec-to-chuc-hop-mat-toan-khoa-4-nam.html