Thông báo: Các khóa tổ chức việc thăm và chúc Tết các thầy côTHÔNG BÁO

JM

Theo quy định về nguyên tắc tổ chức hoạt động của BLL trường Trỗi tại Tp.HCM, đề nghị các BLL các khóa tổ chức việc thăm và chúc tết các thầy cô như đã phân công. Cụ thể:
  • Thầy Vọng : K3
  • Thầy Điền, thầy Văn: K4
  • Thầy Trinh: K5
  • Thầy Điểu: K6
  • Thầy Trọng: K7
  • Cô Thục: K8

Trân trọng,
TM.BLL
JM-------------------------------------------------------------------------------
Xem:
1. K6 TP HCM: Chúc Tết thầy, bạn - hameok6, 07/02/2010, Blog K6
2. THÔNG BÁO - JM, 04/02/2010, Blog K4